verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
116 let (1905 - 2021)

Nacházíte se na stránce:PacientDuchovní péče

Spirituální péče

spirituální péče

Spirituální péče v Albertinu je zaměřena na respektování člověka v jeho jedinečnosti a v úctě k lidské důstojnosti. Spočívá v individuálním přístupu k pacientům u lůžka, nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení. Zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkovává svátosti, návštěvy duchovního různého křesťanského společenství, zajišťuje příležitostně bohoslužby.

 

Duchovní služba není určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý člověk má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Vždy respektujeme přání člověka, jeho stupeň víry i aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je spirituální služba nabízena blízkým pacientů i uživatelů sociálních služeb, pozůstalým či zdravotnickému personálu.

INFORMACE O BOHOSLUŽBÁCH V OLU ALBERTINUM ŽAMBERK

Nabízíme Vám následující možnosti účasti na bohoslužbě:

 

1)  Účast na nedělní bohoslužbě.

 • Tyto bohoslužby budou ekumenické a přístupné všem (bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím), tedy nejen pacientům všech oddělení, ale i návštěvám a zaměstnancům.
 • Budou se konat v budově LDN v OLU Albertinum na přízemí v pracovně ergoterapie, a to každou 2. a 4. neděli v měsíci ve 13:30 hod. Pozor-dočasně v 1. patře na jídelně.
 • Jak se jednotliví kazatelé budou střídat najdete v níže uvedené tabulce.

 

2) Možnost rozhovoru s duchovním.

 • Po bohoslužbách se pak kněží budou věnovat těm, kteří projeví zájem o osobní rozhovor.
 • I tato služba bude ekumenická a otevřená všem bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím.
 • Kdo by však měl zájem o rozhovor s určitým konkrétním farářem, je to samozřejmě možné domluvit – kontakty naleznete v níže uvedené tabulce.

 

3) Každý čtvrtek v 16:00 hod. bude sloužena římskokatolická bohoslužba.

 •  Honlův dům 3.patro jídelna

                                                                                                        

Prim. MUDr. Jan Marek

Nedělní bohoslužby v 13.30 na LDN/přízemí/pracovna ergoterapie

Nedělní bohoslužby pro Vás slouží následující duchovní:

 

 • paní farářka Jiřina Kačenová (Českobratrská Církev Evangelická),
 • pan farář Jakub Keller (Českobratrská Církev Evangelická),
 • pan farář Wieslaw Kalemba (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Pavel Pokorný (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Pavel Nowatkovski (Církev Římskokatolická),
 • pan farář Ervin Kukuczka (Církev Československá Husitská),
 • pan Aleš Toman (Církev Československá Husitská),
 • paní jáhenka Naďa Běťáková („Ochranovský seniorát ČCE“ = původní Jednota Bratrská)

 

Rozpis Bohoslužeb

 

Datum

Jméno

12.7.2020

J.Kačenová

26.7.2020

W.Kalemba

9.8.2020

A.Toman

23.8.2020

P.Nowatkowski

13.9.2020

J.Keller

27.9.2020

P.Pokorný

11.10.2020

J.Kačenová

25.10.2020

W.Kalemba

8.11.2020

A.Toman

22.11.2020

P.Nowatkowski

13.12.2020

J.Keller

27.12.2020

P.Pokorný

10.1.2021

J.Kačenová

24.1.2021

W.Kalemba

14.2.2021

A.Toman

28.2.2021

P.Nowatkowski

14.3.2021

J.Keller

28.3.2021

P.Pokorný

11.4.2021

J.Kačenová

25.4.2021

W.Kalemba

9.5.2021

A.Toman

23.5.2021

P.Nowatkowski

13.6.2021

J.Keller

27.6.2021

P.Pokorný

 

Kontakty na jednotlivé duchovní

Jméno

Mobil

Telefon

 Jiřina Kačenová (ČCE)

608 882 553

 

 Jakub Keller (ČCE)

737 642 886

 465 393 534

 Wieslaw Kalemba (ŘKC)

739 929 164

 

 Pavel Pokorný (ŘKC)

731 598 905

 465 642 350

 Aleš Toman (CČSH)732 432 341 
 Pavel Nowatkowski (ŘKC)605 741 845 

 

Kontaktní osoba v OLU Albertinum:

 • LDN - staniční sestra p. Tomanová 465 677 920
 • LDN - Klára Pauková 465 677 937
 • Plicní oddělení - Marie Souradová 465 677 821, 1. patro HD
 • Plicní oddělení - Sociální lůžka - Marie Kolomá 465 677 824, 731 244 751, 2. patro HD