verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Nacházíte se na stránce:PacientDuchovní péče

DUCHOVNÍ PÉČE V ALBERTINU

4416824a52464ba781d2de49a672980c

 

Ekumenická bohoslužba - neděle v 13.30

 

Rozpis bohoslužeb neděle 13:30

Oddělení paliativní a hospicové péče / kaplička

v budově LDN / přízemí

10.07.2022

W.Kalemba

8.1.2023

J.Keller

24.7.2022

P.Nowatkovski

22.1.2023

P.Pokorný

14.8.2022

P.Pokorný

12.2.2023

W.Kalemba

28.8.2022

J.Keller

26.2.2023

J.Kačenová

11.9.2022

W.Kalemba

12.3.2023

P.Nowatkovski

25.9.2022

J.Kačenová

26.3.2023

J.Keller

9.10.2022

P.Nowatkovski

9.4.2023

P.Pokorný

23.10.2022

J.Keller

23.4.2023

W.Kalemba

13.11.2022

P.Pokorný

14.5.2023

J.Kačenová

27.11.2022

W.Kalemba

28.5.2023

P.Nowatkovski

11.12.2022

J.Kačenová

11.6.2023

J.Keller

25.12.2022

P.Nowatkovski

25.6.2023

P.Pokorný

 

 

Římskokatolická bohoslužba - čtvrtek v 16.00

 

-         Lichý týden budova LDN na odd. paliativní a hospicové péče/kaplička v 16.00

-         Sudý týden Honlův dům/2 p. SOCIÁLNÍ LŮŽKA /jídelna v 16.00

 

 

 

Na bohoslužbě jsou vítáni všichni naši pacienti i jejich rodinní příslušníci (bez známek respiračního, či jiného infekčního onemocnění).

 

 

Možnost rozhovoru s duchovním

  • Po bohoslužbě se mohou duchovní osoby věnovat těm, kteří projeví zájem o osobní rozhovor. Tuto potřebu nahlaste personálu na oddělení.
  • Kdo by měl zájem o rozhovor s určitým konkrétním farářem, je to samozřejmě možné domluvit – kontakty naleznete v níže uvedené tabulce.

 

 

Kontakty na duchovní osoby

 

Wieslaw Kalemba (ŘKC)

Římskokatolická církev, Žamberk

739 929 164

465 614 529

Pavel Pokorný (ŘKC)

Římskokatolická církev, Jablonné n.Orlicí

731 598 905

Pavel Nowatkowski (ŘKC)

Římskokatolická církev, Vamberk

605 741 845

Jakub Keller (ČCE), Horní Čermná

Českobratrská církev evangelická

737 642 886

Jiřina Kačenová (ČCE), Letohrad

Českobratrská církev evangelická

608 882 553

Aleš Toman (CČSH), Ústí nad Orlicí

Církev československá husitská

732 432 341

 

Rozsah duchovní péče

spirituální péče

Duchovní služba není určena pouze lidem věřícím, hlásícím se k určité církvi a pouze praktikujícím věřícím. Každodenní praxe ukazuje, že duchovní podpora může být užitečná i pro lidi „nevěřící“. Období těžké a nevyléčitelné nemoci je zvláštním obdobím, kdy se běh všedních dní radikálně změní a pacientům se často vtírají otázky o věcech spojených s věčností, přehodnocují své postoje a žebříčky hodnot. Každý člověk má „svůj běh času“ ovlivňovaný obtížemi nemoci a jejich kolísáním. Vždy respektujeme přání člověka, jeho stupeň víry i aktuální zdravotní stav. Podle možnosti je duchovní služba nabízena blízkým pacientů i uživatelů sociálních služeb, pozůstalým či zdravotnickému personálu.

 

Duchovní péče v Albertinu je zaměřena na respektování člověka v jeho jedinečnosti a v úctě k lidské důstojnosti. Spočívá v individuálním přístupu k pacientům u lůžka, nabízí přátelský zájem, povzbuzení, doprovázení. Zahrnuje především naslouchání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkovává svátosti, návštěvy duchovního různého křesťanského společenství, zajišťuje bohoslužby.

 

Duchovní službu u v Albertinu zajišťují duchovní různých církví (jmenný seznam je uveden v příspěvku výše).