verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Albertovu vilu v Žamberku čeká zateplení a vnitřní úpravy

6.4.2022 - Webpage Administrátor
Albertovu vilu v Žamberku čeká zateplení a vnitřní úpravy.Vše s důrazem na historickou hodnotu objektu. Radní Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválili vyhlášení výběrového řízení na energeticky úsporná opatření na Albertově vile v areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk. Součástí prací v předpokládané hodnotě necelých 50 milionů korun včetně daně je také rekonstrukce interiérů budovy. Projekt na zateplení bude podpořen z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě vnitřního vybavení je v plánu uplatnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. „O rekonstrukci Albertovy vily hovoříme již delší dobu, jelikož jsme zvažovali nejlepší možnou variantu pro spolufinancování z evropských fondů. V rámci realizace úspor energie budeme zateplovat obvodové zdivo, sanovat a zateplovat střechu včetně výměny samotné střešní krytiny. Budeme také měnit okna, vstupní dveře a výlezy na půdu. Při všech typech prací musíme zachovat a případně obnovit historický vzhled budovy,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V rámci podmínek dotačního titulu musíme stavební práce dokončit nejpozději do konce června 2023. Předpokládané náklady podle projektové dokumentace činí necelých 50 milionů korun včetně daně,“ uvedl hejtman Netolický.Součástí investice je také úprava vnitřních prostor budovy. „Chceme odstranit nevyhovující stavebně technický stav částí budovy s prošlou životností zejména vnitřních technických sítí. V budově je nutné zajistit bezbariérovost vybudováním výtahu s citlivým zakomponováním do objektu bez zásadního narušení vzhledu. Zároveň chceme upravit zázemí pro zaměstnance včetně sociálních zařízení, snížit počtu vícelůžkových pokojů vybudováním pokojů pro dva, maximálně tři pacienty,“ vysvětlil druhou část krajské investice náměstek hejtmana Roman Línek.Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk, který je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, se dlouhodobě významně rozvíjí. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo posunout k realizaci další z významných investic, která především zkvalitní služby pro naše klienty, ale také pro zaměstnance ústavu, kteří si zaslouží kvalitnější zázemí. Spojení zateplení budovy s vnitřními úpravami je vzhledem ke složitosti přesunu provozu výhodnější, než dělat tyto akce odděleně. Proto jsme z hlediska jak časových, tak organizačních úspor obě akce spojili,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. „Sedm let zde slouží zmodernizovaný pavilon plicního oddělení, šest let uplynulo od rekonstrukce ambulantní části psychiatrického oddělení. V minulém roce jsme v areálu dokončili nové zázemí rentgenového pracoviště, které prošlo, spolu s prostorami plicní rehabilitace, významnými stavebními úpravami. Investice za šest milionů korun se sestávala z pořízení technologického vybavení RTG pracoviště za jeden milion korun z rozpočtu léčebného ústavu. Do samotného zázemí jsme pak investovali pět milionů korun z rozpočtu Pardubického kraje.“ upřesnila náměstkyně Matoušková.Stejně jako v případě dalších projektů, a to nejen v oblasti zdravotnictví, klade kraj velký důraz na využití dostupných dotačních titulů. „V případě investice do Albertovy vily se jedná o kombinaci dvou dotačních titulů. Energeticky úsporná opatření za více jak 18 milionů korun budeme mít spolufinancována v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí. V případě rekonstrukce vnitřních prostor chceme projekt uplatnit v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027. Vzhledem ke kvalitní přípravě našich projektů předpokládáme, že bychom měli být opět úspěšní,“ sdělil krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.Zdroj: Pardubický kraj - Aktuality (pardubickykraj.cz)  „Děkujeme Radě Pardubického kraje za rozhodnutí a podporu našeho záměru". 
Více

Nové oddělení paliativní a hospicové péče

31.3.2022 - Webpage Administrátor
           V Albertinu jsme otevřeli nové oddělení Paliativní a hospicové péče  Paliativní péče je označení pro péči zaměřenou na udržení nejvyšší možné kvality života v situaci závažné a pokročilé nemoci. Jejím obsahem je mírnění bolesti a dalších tělesných a psychických potíží (např. nechutenství, celkové slabosti, deprese a poruch spánku) a psychická, sociální a duchovní podpora pacienta a jeho blízkých. Jako pokročilé onemocnění označujeme takový stav, kdy není ani s využitím nejmodernějších postupů současné medicíny možné dosáhnout úplného vyléčení. Pacient žije se závažnou nemocí a paliativní péče se snaží udržet co nejlepší kvalitu tohoto života. Paliativní péče je proto důležitá jak v průběhu paliativní protinádorové léčby (např. chemoterapie nebo tzv. cílené léčby), tak v situaci, kdy byly možnosti této léčby vyčerpány, a lékařem je indikován přechod na tzv. symptomatickou paliativní péči. Naštěstí se dnes už mění vnímání hospice jako smutného místa, kam se chodí umřít. Ano, v hospici se často (ne vždy) umírá, ale především se tam žije. Z hospice jsou pacienti v případě zájmu (např. na nějakou rodinnou slavnost, nebo na víkendy) pouštění na propustky. Někdy dochází i v hospici k mírnému zlepšení a stabilizaci pacientova stavu a pacient je poté propuštěn domů (podobně jako z jakékoliv jiné nemocnice). Hospic je místem klidu, porozumění a naděje. Mnoho pacientů lůžkových i domácích hospiců řeklo, že kdyby věděli, co život v hospici obnáší, vyhledali by je mnohem dříve. Péči o pacienty v paliativní péči řídí paliativní tým. Ten tvoří lékař, zdravotní sestra, sanitář/pečovatel, sociální pracovník, intervent a duchovní. Je zde dostupnost psychologa, psychiatra, nutričního terapeuta, atd. Pobyt na standardní jednotce nemocnice není pro nevyléčitelně nemocné vhodný, protože režim zde nedovoluje nepřetržitý pobyt blízkých a mnohdy neposkytuje ani dostatek intimity. Péče o tyto pacienty je rovněž velmi specifická a klade vysoké nároky na zdravotnický personál. Proto se vedení Albertina rozhodlo vybudovat nové oddělení, kde neplatí nemocniční režim, rytmus svého dne si určují pacienti sami. Rodina a přátelé s nemocným můžou trávit tolik času, kolik bude nemocnému milé. Pacient si může z domova přinést oblíbené předměty, může je navštívit i domácí mazlíček. Doprovázení blízkého člověka v závěru života je jistě velmi obtížným a bolestným obdobím.  Z toho důvodu nabízíme podporu a pomoc také rodinám a blízkým osobám pacienta. Paliativní tým také zajišťuje podporu a praktickou pomoc v období truchlení. Kapacita nového oddělení je 20 lůžek, 4 pokoje jsou jednolůžkové, ostatní pokoje jsou dvojlůžkové. Pokoje jsou moderně vybaveny polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací a televizorem. Některé pokoje disponují sociálním zařízením. Oddělení je umístěno jako samostatná stanice na přízemí v budově LDN. Úhrada za péči je vícezdrojová. Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud pacient pobírá příspěvek na péči, náleží tento příspěvek poskytovateli péče po celou dobu jeho hospitalizace. Poslední položkou je příspěvek od pacienta: 250,- Kč/noc/dvojlůžkový pokoj, 300,- Kč/noc/jednolůžkový pokoj. Hovořme o smrti a umírání. Nezapomínejme tedy, že umírání a smrt je přirozenou součástí našeho života. Pouze vzájemným sdílením svých přání a představ budeme moci snad jednou prožít závěr našeho života takovým způsobem, jak bychom si přáli. Zkusme tedy se svými blízkými o těchto tématech hovořit.   Pacienti jsou přijímáni na základě písemné žádosti ošetřujícího/praktického lékaře. Více informací najdete na našich stránkách: www.albertinum.cz. Další informace získáte na tel. č.: 720 057 476, případně na email adrese: zabkova@albertinum.cz.   Vrchní sestra oddělení PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE Mgr. Simona Žabková, MBA https://www.albertinum.cz/web/cs/oddeleni/paliativni-a-hospicova-pece-23-106.html?tab_id=web fotogalerie zde    
Více

Pardubický kraj podpoří podnikání ukrajinských uprchlíků

24.3.2022 - Webpage Administrátor
 (24.3.2022)Pro mnohé uprchlíky z Ukrajiny není Česká republika pouze tranzitní zemí nebo dočasným útočištěm. Řada z nich se rozhodne zůstat. Pardubický kraj si tento fakt uvědomuje, a proto chce vedle zaměstnávání podpořit také jejich podnikatelské aktivity.Українське законодавство нижче / text v ukrajinštině je uveden níže „Věříme, že se mezi uprchlíky najdou tací, kteří zde budou chtít podnikat. Proto chceme podpořit nejenom zaměstnance, kteří v našem kraji hledají práci, ale také začínající ukrajinské podnikatele. Program je určen jak pro osoby s ukrajinským občanstvím, které teprve budou chtít získat živnostenské oprávnění a poté podnikat, tak i pro nově vzniklé podnikatelské subjekty s ukrajinským vlastníkem. Dotace do výše až 50 tisíc korun je určena na náklady spojené se získáním živnostenského oprávnění či založení firmy, ale také na náklady spojené se zahájením podnikání,“ uvedl hejtman Martin Netolický.Z dotace tak mohou podnikatelé například nakoupit materiál a nářadí, pořídit software nebo webové stránky. Žadatel musí mít vydané dlouhodobé speciální vízum a musí mít zřízen český bankovní učet. Jednou z povinných příloh pro získání dotace je předložení podnikatelského plánu, ve kterém žadatel stručně popíše zejména předmět svého podnikání, ale také popis nabízených výrobků či služeb, způsob jejich uplatnění na trhu, případně jak dále chce své podnikání rozvíjet a jiné.„Ukrajince vnímám jako pracovité a houževnaté lidi. Většina z nich brzy po příchodu do naší země uvažuje, jak co nejrychleji získat práci, postavit se na vlastní nohy a zabezpečit své blízké. Přichází i šikovní řemeslnici, kuchařky či pečovatelky. Ti tak mohou být určitě brzy užiteční celé společnosti. Našim cílem nyní je takovým lidem pomoci se startem tak, aby mohli být brzy více soběstační,“ řekl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.Žádosti lze podávat již nyní, jejich příjem bude ukončen 30. června letošního roku. Obdržená dotace musí být vyúčtována do třech měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Pardubický kraj navíc nabízí pomoc také při hledání sídla firmy, a to ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK).Na níže uvedených kontaktech lze domluvit termín případných konzultací s tím, že komunikace je preferována v elektronické formě. Bližší podmínky o programu a formulář v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce jsou k dispozici zde: www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje-/115791.Kontakt:Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje KrÚ Pk, tel: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, kancelář č. 2412, Nám. Republiky 12, PardubiceIng. Petr Bořek, oddělení regionálního rozvoje KrÚ Pk tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz kanceláři č. 2413, Nám. Republiky 12, Pardubice Пардубицький край підтримає підприємницьку діяльність українських біженцівЧехія для багатьох біженців з України може стати не лише транзитною країною, але й місцем для майбутнього тривалого осідку. Пардубицький край розуміє цей факт і бажає підтримати українських підприємців-біженців. «Ми віримо, що знайдуться такі українські біженці, які захочуть вести свій бізнес у Чехії. Пардубицький край бажає підтримати таких людей, тому підготував проект програми для започаткування українського підприємництва на чеських теренах. Програма призначена як для громадян України, які хочуть отримати підприємницьку ліцензію і започаткувати свій бізнес, так і для новостворених підприємницьких суб‘єктів (з датою заснування від 01.03.2022) з українським власником. Дотація до 50000 чеських крон призначена на витрати, пов’язані з отриманням підприємницької ліцензії або створенням фірми, а також на покриття затрат, поєднаних із відкриттям бізнесу», – повідомив гетьман Пардубицького краю Мартін Нетолицький.Підприємці можуть, наприклад, придбати необхідні матеріали та інструменти, програмне забезпечення або веб-сайт за рахунок дотації. Заявник повинен мати довгострокову спеціальну візу та банківський рахунок, відкритий у чеському банку. Одна з обов’язкових умов для отримання субсидії ‒ це подання бізнес-проекту, в якому заявник подає короткий опис предмета своєї підприємницької діяльності, а також описує продукти чи послуги, які збирається постачати, спосіб їх застосування на ринку, подальший розвиток свого підприємництва та ін.«Я сприймаю українців як працьовитих і наполегливих людей. Більшість із них невдовзі після приїзду до нашої країни замислюється про те, як якнайшвидше працевлаштуватися, стати на ноги та забезпечити своїх близьких. Прибувають і кваліфіковані майстри, і працівники харчової промисловості та медицини. Незабаром вони точно стануть корисними для всього суспільства. Наша мета зараз — допомогти цим людям розпочати роботу, щоб вони швидко стали самодостатніми», — сказав Ладіслав Вальтр, член Ради Пардубицького краю з питань регіонального розвитку.Заявки можна подавати вже зараз, їх прийом закінчується 30 червня цього року. Отримана дотація підлягає фінансовому звітуванню протягом трьох місяців з моменту підписання договору про надання дотації. Крім цього, Пардубицький край у співпраці з Пардубицьким підприємницьким інкубатором (P-PINK) пропонує допомогу у створенні юридичної адреси фірми.Термін можливих консультацій можна узгодити за контактами, наведеними нижче, перевага надається комунікації в електронній формі. Детальніше про умови програми та бланки заявки на дотацію чеською, англійською чи українською знайдете тут.. Крім того, тут Вашій увазі запропонована й загальна інформація про умови відкриття бізнесу в Чеській Республіці.Контакти:· Магістр Мирослав Смейкал, керівник відділення регіонального розвитку Державної адміністрації Пардубицького краю, тел.: +420 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, офіс № 2412, адреса: Nám. Republiky 12, Pardubice· Інженер Петр Боржек, відділення регіонального розвитку Державної адміністрації Пардубицького краю, тел.: 420 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz, офіс № 2413, адреса: Nám. Республіки 12, Pardubice Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/115826/pardubicky-kraj-podpori-podnikani-ukrajinskych-uprchliku 
Více

Zdravotnická pomoc Ukrajině

3.3. až 30.6.2022 - Webpage Administrátor
Zdravotnická pomoc Ukrajině
Více
,
,

REALIZUJEME