verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:AktualityOšetřovatelská lůžka

Ošetřovatelská lůžka

7.12.2023

 

Od 8.12.2023  do 31. 12. 2023

budou zřízena ošetřovatelská lůžka na  Honlově domě  - 3.patro budova plicního oddělení.

 

Maximální kapacita je 20 lůžek.

 

Kontaktní osobou pro příjem pacientu je vrchní sestra oddělení:

 p. Horníčková Blanka tel.: 465 677 913, 725 990 692

 

Co jsou ošetřovatelská lůžka?

Jsou to lůžka poskytována pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování, především ošetřovatelské péče, se zhoršuje. Pacientův  zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování nepřetržité ošetřovatelské péče. Maximum péče je soustředěno ve výkonech oboru ošetřovatelství včetně monitorování výživy a rehabilitační péče v rozsahu rehabilitačního ošetřovatelství (polohování, nácvik denních činností vedoucích k zachování nebo ke zvýšení soběstačnosti pacientů).

 

Cílem této péče je komplexní zajištění individuálních potřeb, nastavení  ošetřovatelských intervencí a jejich realizace vedoucí k udržení a zlepšení zdravotního stavu.

 

Kritéria přijetí:

·         Pacienti s chronickým onemocněním, které jim znemožňuje setrvat v domácím prostředí.

·         Stabilizovaný zdravotní stav pacienta- pacient nepotřebuje lékařskou péči.

·         Významná funkční porucha v oblasti kognitivního deficitu nebo oblasti soběstačnosti.

·         Zdravotní stav pacienta vyžaduje pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí.

 

Přijetí indikuje:

·         Ošetřující lékař při hospitalizaci na akutním lůžku

·         Ošetřující lékař při hospitalizaci v následné péči

·         Praktický lékař

·         Lékař specializované ambulance

                                                                       

Zpět