verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Projekt „Albertinum Žamberk – pořízení vybavení"

 

 

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu Albertinum Žamberk – pořízení vybavení je vybavení následné lůžkové péče na plicním oddělení odborného léčebného ústavu. V rámci projektu dojde k vybavení lůžkového plicního oddělení následné péče moderními přístroji a pomůckami, které budou sloužit k plnohodnotnějším a efektivnějším činnostem následné zdravotní péče.

 

Cíle projektu:

Zkvalitnění následné lůžkové péče pro pacienty pořízením nového chybějícího zdravotního vybavení.

Cílem projektu dojde ke:

- Zvýšení kvality poskytované péče,

- Zvýšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami,

- Zachování či zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu,

- Zajištění dostupnosti následné péče v území přípustné výzvou,

- Zvýšení návaznosti na centra vysoce specializované péče.

 

Projekt „Albertinum Žamberk – pořízení vybavení" je spolufinancován Evropskou unií.

Přílohy:
projekt albertinum žamberk - pořízení vybavení.pdf
.pdf
413 kB
Zpět