verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Reforma psychiatrické péče

 

Reforma psychiatrické péče v Albertinum, OLÚ, Žamberk

 

V současné době dochází v nejen v lůžkové psychiatrické péči k velkým reformním změnám, které vycházejí ze Strategie Reformy péče o duševní zdraví (SRPP) a Národního akčního plánu duševního zdraví (NAPDZ) 2020 - 2030, tyto dokumenty stanovují konkrétní kroky k naplnění reformy psychiatrické péče. Tyto změny jsou zaměřeny na začlenění psychiatrických pacientů do společnosti  a pomáhají  jim fungovat ve svém vlastním sociální prostředí s různou mírou podpory, zdravotní nebo sociální a být i nadále prospěšní pro společnost.

V rámci reformy péče o duševní zdraví byl v Albertinum, OLÚ, Žamberk vytvořen transformační plán, který obsahuje tyto strategické cíle a plány transformace.

 

 

ZÁKLADNÍ CÍLE TRANSFORMACE V  ALBERTINUM,  OLÚ, ŽAMBERK

Poskytovat psychiatrickou terénní péči ve vlastním prostředí pacienta prostřednictvím psychiatrické sestry.

Rozšířit služby psychiatrické stacionáře pro všechny psychiatrické diagnózy.

Zřídit ambulanci s rozšířenou péčí.

Transformovat část všeobecných psychiatrických lůžek na gerontopsychiatrická lůžka.

 

 

DOSAŽENÉ CÍLE V ALBERTINUM, OLÚ, ŽAMBERK V RÁMCI REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

- CO SE JIŽ PODAŘILO OD ROKU 2018

  • V současné době psychiatrická sestra poskytuje terénní psychiatrickou péči ve vlastním prostředí pacienta. 
  • V psychiatrickém stacionáři poskytujeme služby pro všechny psychiatrické diagnózy.
  • Na části lůžek hospitalizujeme gerontopsychiatrické pacienty.
  • Zintenzívnili jsme spolupráci s návaznými sociálními službami - PDZ Ústí nad Orlicí, CDZ Hradec Králové a Pardubice.
  • Zkvalitňujeme prostředí pro hospitalizované pacienty – posílili jsme wifi síť, aby pacienti mohli mít neomezený přístup na soukromé notebooky a telefony, vybavili jsme pokoje uzamykatelnými skříněmi a dalším nábytkem, který zvyšuje komfort ubytovacích služeb.

 

 

PLNĚNÍ DALŠÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PLÁNŮ DLE TRANSFORMAČNÍHO PLÁNU

  • Plánujeme postupné zavádění individuálního plánováním v písemné podobě pro vytvoření komplexního přístupu v psychosociální rehabilitaci pacienta.
  • Z důvodu nevyhovujících prostor psychiatrického oddělení, které je v budově z r. 1899, budeme realizovat jeho rekonstrukci. Tento krok povede k humanizaci péče a zvýšení ubytovacího komfortu pro hospitalizaci pacientů – vzniknou 2-lůžkové pokoje, vznikne bezbariérový přístup do budovy a další zázemí se zvýšeným hygienickým komfortem, které odpovídá standardům 21. století.
  • Do roku 2023 plánujeme zřídit Ambulanci s rozšířenou péčí.
  • Do roku 2030 plánujeme poskytovat na části lůžek gerontopsychiatrickou péči, na základě smluv se zdravotními pojišťovnami.
Přílohy:
reforma psychiatrické péče_albertinum olú žamberk.pdf
.pdf
189 kB
reforma psychiatrické péče_albertinum olú žamberk.docx
.docx
111 kB
Zpět