verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
116 let (1905 - 2021)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V ALBERTINU

1.11. až 30.6.2022 - Webpage Administrátor
Upozorňujeme zájemce o testování antigenními testy, že na základě mimořádného opatření MZ ČR mají od 1. listopadu 2021 nárok na screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze tyto kategorie:osoby mladší 18 let,osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)osoby očkované proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat. Upozorňujeme, že pokud budou uvedeny nepravdivé údaje, na jejichž základě bude testování provedeno, budou náklady vzniklé v souvislosti s tímto vyšetřením vyfakturovány pacientovi v režimu samoplátce. V případě, že výše uvedené podmínky nesplňujete, můžete si antigenní test uhradit za 230,- Kč. Na test se objednávejte:na tel.:  722 972 808  mezi 8.00 - 11.00 a 13-14 v pracovní dny. Při objednávání je třeba znát: rodné číslo, jméno a příjmení, pojišťovnu, trvalé bydliště,telefonický kontakt a praktického lékaře objednávané osoby! S sebou potřebujete kartičku pojištěnce. Platnost antigenního testu je v současné době 24 hodin.
Více

REALIZUJEME