verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Pozor změna - stěhování LDN 1.patro

21.6.2022 - Webpage Administrátor
Od 20.6.2022 je do odvolání LDN 1.patro přestěhováno na 3.patro Honlova domu –  budova plicního oddělení.Od 1.7. 2022 budou tato lůžka přechodně transformována na ošetřovatelská do 31.8.2022.Maximální kapacita je 22 lůžek. Co jsou ošetřovatelská lůžka?Jsou to lůžka poskytována pacientům, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování, především ošetřovatelské péče, se zhoršuje. Pacientův  zdravotní stav je stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování nepřetržité ošetřovatelské péče. Maximum péče je soustředěno ve výkonech oboru ošetřovatelství včetně monitorování výživy a rehabilitační péče v rozsahu rehabilitačního ošetřovatelství ( polohování, nácvik denních činností vedoucích k zachování nebo ke zvýšení soběstačnosti pacientů). Cílem této péče je komplexní zajištění individuálních potřeb, nastavení  ošetřovatelských intervencí a jejich realizace vedoucí k udržení zdravotního stavu. Kriteria přijetí:-          Pacienti s chronickým onemocněním, které jim znemožňuje setrvat v domácím prostředí.-          Stabilizovaný zdravotní stav pacienta- pacient nepotřebuje lékařskou péči.-          Významná funkční porucha v oblasti kognitivního deficitu nebo oblasti soběstačnosti.-          Zdravotní stav pacienta vyžaduje pobyt v zařízení s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí. Indikuje:-          Ošetřující lékař při hospitalizaci na akutním lůžku-          Ošetřující lékař při hospitalizaci v následné péči-          Praktický lékař-          Lékař specializované ambulance 
Více

Slavnostní otevření nového oddělení

27.5.2022 - Webpage Administrátor
Oddělení paliativní a hospicové péče nyní nově v Albertinu Žamberk(27.5.2022)V Albertinu Žamberk vzniklo nové oddělení paliativní a hospicové péče. Oddělení disponuje celkem dvaceti lůžky v jedno a dvoulůžkových pokojích.Paliativní péče představuje formu pomoci, při níž se dbá na zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče není uzdravení, nýbrž zmírnit bolest, udržovat sociální vztahy s rodinou či přáteli, zachovat důstojnost. Doba paliativní péče není nijak omezená, každý má svůj konec jinak daleko.„Odcházení ze života je pro každého těžké, ať pro toho, koho se přímo dotýká, nebo snad ještě těžší pro blízkou rodinu. Je důležité umožnit závěr života prožít v klidu, radosti a bez bolesti. Jsem ráda, že v Albertinu otevřeli toto oddělení a umožňují dát pacientovi vše, co by v domácím prostředí neměl. Odchod ze života je zároveň smířením se životem, jaký nás potkal,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.Srdce je potřeba věnovat každému pacientovi a tomu, který prožívá poslední dny či týdny, obzvlášť. Právě srdce se stalo symbolem oddělení. Oddělení paliativní a hospicové péče doprovází pacienta na jeho poslední cestě. „Jsme tu nejen pro pacienta samotného, ale také pro jeho blízké, rodinu, přátele, kteří potřebují podporu. Jsme jim nápomocni při přijetí pocitu odcházení. Snažili jsme se zformovat prostředí oddělení tak, aby nepůsobilo strohým nemocničním dojmem," představil své nové oddělení ředitel Albertina Žamberk Rudolf Bulíček. Tento fakt dokazují i barevné malby na stěnách, dveřích pokojů a obrazy, které vytvořili žáci základní umělecké školy Žamberk pod vedením Tomáše Čečetky. Svůj osobní čas tak věnovali tomu, aby zpříjemnili tak těžký životní moment člověka, jakým je umírání.Na oddělení paliativní a hospicové péče se potkávají pacienti s nejrůznějšími diagnózami, jako jsou onkologické, srdeční nebo mozkové. Ti, kteří již nemají šanci na vyléčení, přesto mají právo na důstojný odchod ze života. Nemocným je při odchodu ze života poskytnuta i duchovní podpora a možná účast na bohoslužbách. Pro rodinné příslušníky je důležité zajistit sociální poradenství během hospitalizace i po úmrtí pacienta. „Chceme docílit toho, aby pacienti nebyli na situaci sami, netrpěli nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi.“, doplnil ředitel Bulíček, který potvrdil, že je mimořádně rád za to, že tým odborníků na tomto oddělení pracuje s láskou, přesvědčením a oddaností.„Přeji oddělení paliativní a hospicové péče, ať se tým pracovníků rozšiřuje jen o takové zaměstnance, kteří s hlubokým a otevřeným srdcem přijmou každého pacienta, a bude pro ně darem doprovázet ho v posledních jeho dnech,“ dodala závěrem Matoušková. Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116529/oddeleni-paliativni-a-hospicove-pece-nyni-nove-v-albertinu-zamberk
Více

Poděkování společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk

15.5.2022 - Webpage Administrátor
Dovolte mi, abych stejně jako v loňském roce, jménem svým i jménem všech zaměstnanců Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk, zejména pak nově vzniklého oddělení paliativní a hospicové péče, poděkoval vedení společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk, generálnímu řediteli panu Ing. Jiřímu Appeltauerovi a všem zaměstnancům této společnosti, kteří svým zapojením do výzvy „NA ČERSTVÉM VZDUCHU PRO DOBROU VĚC“, přispěli částkou 64.000,- Kč na potřebné vybavení zmíněného oddělení (oxymetr, tonometr, noční stolky na pokoje pacientů), které je pro  poskytování kvalitních a bezpečných služeb nezbytné. Znovu si dovolím připomenout, že společnost Bühler CZ s.r.o. i její předchůdci již v minulosti opakovaně podporovali naše zdravotnické zařízení a my si velice vážíme, že tato podpora pokračuje. Děkujeme také za poskytnutí 3 ks čističek vzduchu Sense Antiviro+ a jejich repasi, které čistili a dále čistí a upravují vzduch na jednotlivých odděleních, kde jsme pečovali o pacienty s onemocněním COVID-19 a dále pečujeme o pacienty s postcovidovými potížemi, v čekárnách a ordinacích našich ambulancí.V letošním roce jsme se rozhodli, že své díky vyjádříme alespoň částečně i jinou formou, než jen touto písemnou. Věříme, že alespoň části těch z vás, kteří jste svými aktivitami v rámci zmíněné výzvy významně přispěli k naplnění předané finanční částky, udělaly radost poukázky na naše rehabilitační služby. Předaných 15 poukazů na masáže rozdělí vedení Bühleru dle svých kritérií a my se těšíme na ty z vás, kteří tuto naši péči „ochutnají“ a ocení.K předání finančního daru i poukázek došlo v pátek 6. května 2022 v odpoledních hodinách v prostorách nového oddělení za přítomnosti obou ředitelů a dalších zaměstnanců a setkání proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře.   Závěrem mi dovolte popřát i letos všem zaměstnancům zejména pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů v zázemí silné a stabilní společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk. Ing. Rudolf Bulíčekředitel
Více

Mezinárodní den sester

12.5.2022 - Webpage Administrátor
Více
,
,

REALIZUJEME