verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
117 let (1905 - 2022)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

Nabídka vozidla k prodeji

23.9.2022 - Webpage Administrátor
Nabídka vozidla k prodejiAlbertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk nabízí k prodeji vozidlo  - Mercedes – Benz Sprinter CDI 35 4x4 / 115 kW za co nejvýhodnější nabídku odkupní ceny, kterou jsou zájemci ochotni nabídnout.V případě zájmu je třeba předložit nabídku ceny na zakoupení vozidla v zalepené obálce a to do 4. října 2022 do 14.00 hod. Obálku označte čitelně a zřetelně nápisem „Nabídka nákupu vozidla - neotevírat“.V textu nabídky uveďte:Já níže podepsaný zájemce ……..(jméno a příjmení)………, bytem …….. (uvést adresu bydliště) ….  mám zájem o koupi vozidla, RZ 1E9 9080 za cenu ……………………. Kč.Nabídku podepište. Základní minimální cenu nabídky stanovujeme ve výši 65.000,- Kč.Na tlf. čísle 728 989 294 – p. Richtr, je možno domluvit případnou prohlídku vozidla v době od 07.00 hod do 14.00 hod v každý pracovní den. Nabídku můžete podat osobně nebo poštou, tak aby byla doručena do stanoveného dne a hodiny.Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:Albertinum, odborný léčebný ústav, ŽamberkIng. Vladimír FabiánZa Kopečkem 353564 01 Žamberk Místo pro osobní podání nabídek v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.00 hod. na adrese:Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberkkancelář pokladny ústavu (objekt č. 1 – tzv. Janovský, 2. NP)Za Kopečkem 353564 01 Žamberk Elektronické podání nabídky ceny není povoleno. Otevření obálek s nabídkami proběhne bezprostředně uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. 4.10. 2022 v 14.15 hod . v budově ředitelství na místnosti Lékařské administrativy. Otevření obálek se můžete osobně zúčastnit.S předkladatelem nejvýhodnější nabídku budou domluveny další podmínky a organizační záležitosti ve věci uzavření kupní smlouvy. S pozdravemIng. Vladimír Fabiánvedoucí útvaru HS Albertinum, odborný léčebný ústav, ŽamberkZa Kopečkem 353, 564 01 ŽamberkIČ: 00196096, DIČ: CZ00196096tel. +420 465 677 826, +420 723 321 658fabian@albertinum.cz
Více

Psychosociální podpora v OLÚ Albertinum Žamberk

23.8.2022 - Webpage Administrátor
 První psychická pomoc Práce ve zdravotnictví znamená setkávat se s nemocemi, lidskými osudy, životními ztrátami i se smrtí. Tyto okamžiky jsou často provázeny silnými emocemi, truchlením, bezradností, akutní stresovou reakcí.Při práci se zasaženými takovouto osobní krizí nebo akutní stresovou reakcí, můžeme v našem zařízení poskytnout první psychickou pomoc, kterou zajišťuje zdravotnický intervent. Zdravotnický interventprovází zasažené v jejich nejtěžších chvílích, sdílí emocevysvětluje, zprostředkovává informace mezi ošetřujícím personálem a zasaženým – vyšetření, zákroky, resuscitacemůže být přítomen při sdělování závažné diagnózy nebo úmrtí pacientamůže být přítomen a provázet při rozloučení se zemřelýmpomáhá plánovat a informuje o dalších bezprostředních krocích, které budou muset zasažení provéstposkytuje kontakty na návaznou péči (krizová centra, psychology) Peer podpora Kolegiální psychická pomoc prostřednictvím kontaktu zdravotníka s peerem. Podpora je poskytována zdravotníkem s certifikovaným výcvikem se stejnou nebo podobnou profesní zkušeností.Služba je zaměřena na poskytování a zajištění podpory v náročných životních či pracovních situacích, při opakovaném setkání s nadlimitní zátěží, chronickém zatížení či přetížení profesionála. Pomoc nabízí aktivní naslouchání, poskytnutí emoční podpory, empatii, doporučení.Cílem poskytované intervence je obnovení duševních sil, zmírnění stresové reakce, pochopení reakce na událost, doporučení nebo předání zasaženého do další odborné péče, pokud je tato zasaženým preferována.  Kontaktní údaje KOORDINÁTOR SPIS týmu v OLÚ ALBERTINUM, INTERVENT, PEER: Mgr. Simona Žabková, tel. č. 605 211 154, zabkova@albertinum.cz INTERVENT: Mgr. Jana Dolejšová, tel. č.: 607 009 887, dolejsova@albertinum.cz   Základní pojmy: PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC - podpora osobám zasaženým nadlimitní zátěžovou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku nebo s odstupem několika hodin či dnů, a to při situacích nadlimitního psychického zatížení způsobené tragickou událostí. AKUTNÍ STRESOVÁ REAKCE - reakce organismu na stav ohrožení. Vzniká u zasaženého nejčastěji do tří dnů od zátěžové události. SEKUNDÁRNĚ ZASAŽENÝ – osoba, která má zpravidla k primárně zasaženému člověku emoční vazbu a došlo u ní k akutní reakci na stres. Může se však také jednat o svědky tragické události, nezraněné účastníky, sekundárně zasažené pacienty. SPIS – Systém psychosociální intervenční služby se zaměřuje na poskytování psychosociální a první psychické podpory ve zdravotnictví a zahrnuje dvě složky: - Psychosociální (peer) podporu zdravotníkům. Podpora dovnitř je poskytována zejména zdravotníkům po prožitých profesně náročných situacích. - První psychickou pomoc sekundárně zasaženým, poskytovanou nejčastěji příbuzným a blízkým pacientům, ve výjimečných případech se může jednat o sekundárně zasažené pacienty. PEER - zdravotnický pracovník vyškolený pro poskytování první psychické pomoci kolegům. ZDRAVOTNICKÝ INTERVENT - proškolený zdravotnický pracovník poskytující první psychickou podporu sekundárně zasaženým, jevícím příznaky akutní stresové reakce. KOORDINÁTOR SPIS TÝMU - koordinuje činnost peerů i zdravotnických interventů v daném zdravotnickém zařízení.  
Více

Poděkování

28.7.2022 - Webpage Administrátor
Vážení pacienti, klienti a osoby blízké!   Velmi nás těší Vaše spokojenost s péčí v našem zdravotnickém zařízení a zařízení poskytující sociální služby. Svědčí o tom velké  množství poděkování a pochval, které nám předáváte nebo zasíláte při hospitalizaci či po propuštění.  Tato poděkování si archivujeme a můžete do nich nahlédnout na našich webových stránkách:https://www.albertinum.cz/web/cs/o-nas/podekovani-od-nasich-pacientu-1-17.html?tab_id=web  Pravidelně provádíme anketu spokojenosti mezi pacienty, klienty a i zde vychází Vaše spokojenost najevo. Snažíme se z ankety spokojenosti zpětnou vazbou reagovat na Vaše podněty a péči v našem zařízení stále zlepšovat.  Pokud se stane, že s péčí nejste spokojeni, toto se snažíme v rámci našich možností řešit ihned. Každou stížností se pečlivě zabýváme. Vždy jsme připraveni se s každým z Vás sejít a případnou nespokojenost řešit osobně.   O to víc nás mrzí, když si občas přečteme spornou recenzi na odbornou péči v našem zařízení.  Jako například na Google.com, nebo Firmy.cz. Bohužel jde často o reakce rodinných příslušníků, kdy pacient byl velmi těžce nemocný a odborná péče (i v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení) by vedla ke stejnému závěru. Cítíme s těžkou situací nemocných a jejich rodin, bohužel někdy sebelepší péče nemůže vést k uzdravení a k vrácení soběstačnosti nemocného.   Děkujeme za pochopení a přejeme Vám, abyste naši odbornou péči považovali i nadále za prospěšnou a kvalitní.   Za vedení  Albertina a všechny jeho zaměstnance Ing. Rudolf Bulíček, ředitel 
Více

OMEZENÍ PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ

27.7.2022 - Webpage Administrátor
   OMEZENÍ PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ A KLIENTŮ LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ platné od 7. 10. 2022 VSTUP DO BUDOVY vždy s  ochranou nosu a úst respirátorem, či obdobným prostředkem s filtrační účinností dle normy minimálně FFP2 / KN95 či vyšší Z důvodu zvyšujícího se výskytu onemocnění COVID-19 a ve snaze ochránit naše pacienty a klienty, návštěvy a v neposlední řadě i personál našeho zdravotnického zařízení, důrazně vyzýváme blízké našich pacientů, aby dodržovali tyto nastavené podmínky: ·       Návštěvy pacientů či klientů pouze ve vymezeném čase 13 – 17 hod.·      Příchod na oddělení návštěva bezpodmínečně hlásí personálu oddělení, který tuto řídí tak, aby byla zachována bezpečnost ostatních pacientů a klientů·      Návštěva maximálně dvě osoby u jednoho pacienta či klienta na dobu maximálně 30 minut·      Návštěva pacienta má po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochranu nosu a úst·      Pokud počasí a zdravotní stav pacienta či klienta dovolí, je vhodné uskutečnit setkání v parku ústavu  Pokud nebudou tyto nastavené podmínky dodržovány, bude návštěva ZAKÁZÁNA. V zájmu Vašich blízkých Vás důrazně vyzýváme k odložení návštěvy vždy, pokud pociťujete jakékoliv známky nachlazení či jiné nemoci, každá zbytečná nákaza ohrožuje pacienta zhoršením základního onemocnění a ohrožuje personál, který pečuje o Vaše blízké.Dále žádáme o zvážení četnosti návštěv - vzhledem ke stávající situaci není vhodné, aby měl pacient či klient návštěvu častěji než 2x týdně.Nedodržení stanovených podmínek bude znamenat ukončení návštěvy! Děkujeme Vám za pochopení, s Vaší pomocí zvládneme stávající situaci bez větších problémů. Upozorňujeme, že v případě dalšího zhoršení epidemiologické situace kolem onemocnění COVID-19, může dojít k zákazu návštěv ze dne na den, o čemž bychom informovali na webových stránkách Albertina.  Ing. Rudolf Bulíček v. r.ředitel 
Více
,
,

REALIZUJEME